Berichten

Blog

eigen oogst

wedstrijdje

Dit jaar kan je mee doen met de wedstrijd wie de hoogste zonnebloem en/of de grootste pompoen kweekt! Pas al jouw tuinkennis toe en laat die zonnebloem of pompoen groeien en groeien. De ‘sky is the limit’, toch?!!

eigen oogst

Lentefeest 11 Mei

Zaterdag 11 mei as. is er een lentefeest bij Eigen Oogst. Op de poster kun je lezen wat er te zien en te doen is. Zoek je nog plantjes voor jouw eigen tuin of wil je zelf gaan tuinieren, kom langs en laat je rondleiden door één van de enthousiaste tuinders bij Eigen Oogst. Tevens is er om 13:30 uur de officiële opening van het plantenasiel.

Wil je deze poster zelf afdrukken om verder te verspreiden, klik dan hier om de poster als pdf-bestand te downloaden.

planten

Zadenbank weer open

Anne~Marijke heeft de zadenbank weer opgehangen aan de wand in de Windhoos. Als je zaden toevoegt zet dan wel het jaar waarin de zaden ‘geoogst’ zijn op het zakje. Zaden verliezen nu eenmaal kiemkracht na verloop van tijd. Zoek je zaden van een bepaalde plant waarvan de zaden (nog) niet in de bank zitten, is het misschien een idee om een briefje ‘gezocht’ op te hangen.

overige

Copy voor nieuwsbrief

Vrijwel maandelijks komt er een Eigen Oogst nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief wordt via email aan de leden en belangstellenden toegezonden. Heb je iets dat je via de nieuwsbrief wilt delen met jouw medetuinders, bijv. een interessante website, een vraag over een bepaalde groente, tips over tuinieren of daaraan gerelateerde onderwerpen, beurzen, open dagen, etc. stuur dan jouw bijdrage aan nieuwsbrief@tveo.nl.

De sluitingsdatums voor het eerste halfjaar van 2019 zijn:

Versturen naar ledenDeadline inleveren bijdrage
17-jan 
13-mrt 
16-apr10-apr
14-mei8-mei
11-jun5-jun
16-jul10-jul


planten

Plantenasiel Zeist

Soms heb je teveel planten in je tuin. De vrouwenmantel blijft maar doorgroeien en de herfstanemonen kruipen de hele tuin door. Dus moeten er planten verwijderd worden. En dan? Hopelijk kun je wat kwijt aan buren of vrienden, maar als dat niet zo is, verdwijnen de planten in de vuilnisbak. En dat is jammer, toch? Het gaat ons in ieder geval aan ‘t hart, als wij planten in de groenbak moeten gooien. Maar er is een oplossing voor: het plantenasiel! Sinds vorig jaar september is er op de Boswerf in Zeist een plek waar men planten die over zijn naar toe kan brengen én waar je ook gratis planten kunt halen.

Greet heeft het initiatief genomen om ook bij Eigen Oogst een plekje vrij te maken voor het plantenasiel. Dit is nu direct na de ingang links op de eerste tuin (van Bes). Heb je planten over zet ze op de plek van het plantenasiel, alleen in een pot of bak. Wil je meer informatie vraag het aan Greet (tuin 35A). Het plantenasiel heeft ook een eigen Facebook pagina. Het plantenasiel bij Eigen Oogst opent 11 mei haar ‘deuren’.

Artikel in het AD over het plantenasiel
toekomst

Toekomst Eigen Oogst

De toekomst van Eigen Oogst is op dit moment onzeker. Altrecht, eigenaar van de grond en onze verhuurder, gaat weg uit Den Dolder en verkoopt het terrein. Altrecht heeft met het oog op deze ontwikkelingen de huur per 1 januari 2021 opgezegd. De Eigen Oogst commissie ‘Behoud Eigen Oogst’ is al een tijd bezig om met diverse partijen te praten over overname van de grond en voortzetting van de huur op de huidige basis. Maar de twee meest voor de hand liggende kandidaten, namelijk ‘Het Utrechts Landschap’ en ‘Reinaerde’, hebben laten weten geen interesse te hebben om de grond over te nemen van Altrecht. Lees hierover meer in de recente nieuwsbrief van januari 2019. Op dit moment is de toekomst dus onzeker. De tuin is wel in de Beleidsvisie Willem Arntz Hoeve genoemd als een gebied met cultuurhistorische waarde, wellicht heeft dat nog ergens in de onderhandelingen een meerwaarde.

Op de website van BeterZeist is een uitgebreid verslag te lezen over de ontwikkelingen en plannen in de afgelopen jaren.

overige

‘Make-over’ website

Een nieuw jaar, een nieuw ontwerp! Sommige pagina’s van de vorige website zijn in het nieuwe ontwerp verwerkt, maar een deel is weggelaten omdat die pagina’s zo goed als niet gelezen werden. Bijv. de blogs, de zadenruillijst, vraag en aanbod, en het archief van de nieuwsbrieven zijn weggelaten.

Laat via een reaktie weten wat je van deze metamorfose vindt! Mis je informatie, of staan er fouten in de tekst stuur een bericht aan de ‘webtuinder’.

Niet alleen een nieuw jaar, maar ook een spannend jaar want hopelijk komt er nu eindelijk meer duidelijkheid over onze toekomst. Blijft Eigen Oogst bestaan (graag!) of niet, en zo ja, onder welke voorwaarden. Blijft het tuinieren voor iedereen te betalen, kunnen we de tuin op dezelfde wijze als we al jaren gewend zijn voorzetten of niet? Op dit moment (begin 2019) is daarover nog steeds geen duidelijkheid gegeven door Altrecht en/of andere instanties.