Categorie: overige

Copy voor nieuwsbrief

Vrijwel maandelijks komt er een Eigen Oogst nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief wordt via email aan de leden en belangstellenden toegezonden. Heb je iets dat je via de nieuwsbrief wilt delen met jouw medetuinders, bijv. een interessante website, een vraag over een bepaalde groente, tips over tuinieren of daaraan gerelateerde onderwerpen, beurzen, open dagen, etc. stuur dan jouw bijdrage aan nieuwsbrief@tveo.nl.

De sluitingsdatums voor het eerste halfjaar van 2019 zijn:

Versturen naar ledenDeadline inleveren bijdrage
17-jan 
13-mrt 
16-apr10-apr
14-mei8-mei
11-jun5-jun
16-jul10-jul


‘Make-over’ website

Een nieuw jaar, een nieuw ontwerp! Sommige pagina’s van de vorige website zijn in het nieuwe ontwerp verwerkt, maar een deel is weggelaten omdat die pagina’s zo goed als niet gelezen werden. Bijv. de blogs, de zadenruillijst, vraag en aanbod, en het archief van de nieuwsbrieven zijn weggelaten.

Laat via een reaktie weten wat je van deze metamorfose vindt! Mis je informatie, of staan er fouten in de tekst stuur een bericht aan de ‘webtuinder’.

Niet alleen een nieuw jaar, maar ook een spannend jaar want hopelijk komt er nu eindelijk meer duidelijkheid over onze toekomst. Blijft Eigen Oogst bestaan (graag!) of niet, en zo ja, onder welke voorwaarden. Blijft het tuinieren voor iedereen te betalen, kunnen we de tuin op dezelfde wijze als we al jaren gewend zijn voorzetten of niet? Op dit moment (begin 2019) is daarover nog steeds geen duidelijkheid gegeven door Altrecht en/of andere instanties.