de Vereniging

de Vereniging

Bij Eigen Oogst doen we voornamelijk wat de naam al zegt: we kweken en telen groente, fruit en bloemen voor eigen gebruik. Onze groentetuinen zijn, op enkele uitzondering na, 50 m² dan wel 100 m² groot en liggen op een heel mooi terrein in het groene buitengebied van Den Dolder.

Onze ‘buren’ zijn de boerderijdieren van Reinaerde en hun verzorgers, soms enkele Schotse hooglanders en paarden die op een groot aangrenzend terrein van het Utrechts Landschap grazen, en de golfclub De Lage Vuursche.

Het terrein is echt groen, zonder huisjes die je vaak in volkstuinen ziet. De gemeenschappelijke keet ‘De Windhoos’ biedt plek om bij plotselinge regen even te schuilen, om gezamenlijk koffie te drinken en als opslag voor grote gereedschappen van de vereniging.

Een druk verenigingsleven kennen we niet, iedereen is vooral bezig met het eigen lapje grond maar er worden natuurlijk volop tips, plantjes en zaden uitgewisseld. Ook delen diverse tuinders een deel van hun oogst onder elkaar als bijv. de krulsla weer eens als paddestoelen de grond uitschiet. En als iemand toch nog teveel heeft, kan die groente aan de voedselbank in Zeist worden gegeven. De voedselbank komt in het groeiseizoen eenmaal per week de groente ophalen bij de tuin.

Eenmaal per jaar is er een werkdag, dan worden alle beukenhagen in de tuin gesnoeid. Koemest voor de tuinen wordt vroeg in het jaar gezamenlijk besteld.

Twee keer per jaar ontmoeten we elkaar in verenigingsverband. Aan het begin van het jaar voor de Algemene Ledenvergadering, meestal in het wijksteunpunt ‘Pelita’ in Den Dolder. En in de zomer voor een feest met spelletjes (kaarten, bordspelen, sjoelen etc.) en een BBQ met vanzelfsprekend veel groente uit eigen tuinen, en patatjes voor de kinderen.

Nieuwtjes over bijv. activiteiten in de tuin of mededelingen van het bestuur worden vrijwel maandelijks via de ‘Eigen Oogst’ nieuwsbrief gedeeld. De nieuwsbrief wordt per email rondgestuurd. Wil je ook deze nieuwsbrief ontvangen dan kun je dat aanvragen via een email aan de redactie van de nieuwsbrief.

Geschiedenis

De volkstuinvereniging Eigen Oogst is opgericht op 28 oktober 1991. De (voor)geschiedenis van de tuinen van Eigen Oogst is nauw verbonden met de geschiedenis van de Willem Arntz Stichting. Jan Veerkamp, lid van Eigen Oogst en van de Historische Vereniging Den Dolder, heeft de geschiedenis van onze tuin, voor zover bekend en te achterhalen, opgeschreven. De drie delen zijn gepubliceerd in de Dolderse Kroniek, het blad van de Historische Vereniging Den Dolder.

Het eerste deel beschrijft de periode 1910 – 1945: De moestuin op de Hoeve – deel 1
Het tweede deel beschrijft de periode 1945 – 1991: De moestuin op de Hoeve – deel 2
Het derde en laatste deel beschrijft de periode 1991 – 2018: De moestuin op de Hoeve – deel 3

In het kader van 100 jaar Willem Arntz Hoeve is er in 2016 een kort filmpje gemaakt over de historie van de WA Hoeve. Deze is op YouTube te zien, klik hier om het af te spelen. De tuinen van Eigen Oogst zijn ca. één minuut na het begin van het filmpje kort in beeld.

Bestuur en commissies

Bestuursleden:

Wim Bronkhorst – voorzitter
Arnold Klootwijk – penningmeester
Mary Zandvliet
Sieb Knobbout
Jaap Buddingh

Tuincommissie:

Sieb Knobbout – voorzitter
(nog 2 leden gezocht)

Commissie ‘Behoud Eigen Oogst’:

Ger Tielen – secretaris
Bes van Pinxteren – contactpersoon
Blandine de Kreuk-Fokker
Wim Bronkhorst

Website:

vacature – ontwerp & beheer
Coen Helfenrath – beheer

Redactie Nieuwsbrief:

Kirsten Vonk