Toekomst Eigen Oogst

De toekomst van Eigen Oogst is op dit moment onzeker. Altrecht, eigenaar van de grond en onze verhuurder, gaat weg uit Den Dolder en verkoopt het terrein. Altrecht heeft met het oog op deze ontwikkelingen de huur per 1 januari 2021 opgezegd. De Eigen Oogst commissie ‘Behoud Eigen Oogst’ is al een tijd bezig om met diverse partijen te praten over overname van de grond en voortzetting van de huur op de huidige basis. Maar de twee meest voor de hand liggende kandidaten, namelijk ‘Het Utrechts Landschap’ en ‘Reinaerde’, hebben laten weten geen interesse te hebben om de grond over te nemen van Altrecht. Lees hierover meer in de recente nieuwsbrief van januari 2019. Op dit moment is de toekomst dus onzeker. De tuin is wel in de Beleidsvisie Willem Arntz Hoeve genoemd als een gebied met cultuurhistorische waarde, wellicht heeft dat nog ergens in de onderhandelingen een meerwaarde.

Op de website van BeterZeist is een uitgebreid verslag te lezen over de ontwikkelingen en plannen in de afgelopen jaren.

Dolderden