Berichten

Blog

toekomst

Toekomst Eigen Oogst

De toekomst van Eigen Oogst is op dit moment onzeker. Altrecht, eigenaar van de grond en onze verhuurder, gaat weg uit Den Dolder en verkoopt het terrein. Altrecht heeft met het oog op deze ontwikkelingen de huur per 1 januari 2021 opgezegd. De Eigen Oogst commissie ‘Behoud Eigen Oogst’ is al een tijd bezig om met diverse partijen te praten over overname van de grond en voortzetting van de huur op de huidige basis. Maar de twee meest voor de hand liggende kandidaten, namelijk ‘Het Utrechts Landschap’ en ‘Reinaerde’, hebben laten weten geen interesse te hebben om de grond over te nemen van Altrecht. Lees hierover meer in de nieuwsbrief van januari 2019. Op dit moment is de toekomst dus onzeker. De tuin is wel in de Beleidsvisie Willem Arntsz Hoeve genoemd als een gebied met cultuurhistorische waarde, wellicht heeft dat nog ergens in de onderhandelingen een meerwaarde.

Op de website van BeterZeist is een uitgebreid verslag te lezen over de ontwikkelingen en plannen in de afgelopen jaren.

Nieuwe ontwikkelingen (zomer 2020)

Op 18 augustus 2020 heeft Stichting Altrecht aan de tuinvereniging Eigen Oogst een huurovereenkomst aangeboden die loopt tot 1 juli 2023. Gesprekken met Altrecht over de verdere toekomst van de tuin zullen worden voortgezet in 2021. Maar we zijn als vereniging natuurlijk heel blij dat we in ieder geval nog 3 jaar hier kunnen tuinieren. In de Stadspers verscheen hierover een artikel ingestuurd door Ger Tielen. Klik hier om een kopie hiervan te downloaden (pdf, 4,5 MB). Ondertussen zet het bestuur wel de activiteiten voort die moeten leiden tot continuïteit op veel langere termijn.

Contract verlengd (mei 2022)

Na overleg met Altrecht is het huurcontract verlengd tot juli 2026. Goed nieuws voor onze tuin en tuinders. In de periode tot 2026 zal er hopelijk voor de toekomst van de tuinvereniging na vertrek van Altrecht een oplossing worden gevonden. De fruitmuur die de tuin deels begrensd zal daarin ook een rol kunnen gaan spelen. In de komende periode zullen enkele tuinders een plan uitwerken voor herstel van de fruitmuur en het weer in gebruik nemen als fruitmuur. Ook zal in overleg met betrokken partijen gekeken worden of er een oplossing gevonden kan worden voor de wateroverlast in de winter.

planten

Plantenasiel Zeist

Soms heb je teveel planten in je tuin. De vrouwenmantel blijft maar doorgroeien en de herfstanemonen kruipen de hele tuin door. Dus moeten er planten verwijderd worden. En dan? Hopelijk kun je wat kwijt aan buren of vrienden, maar als dat niet zo is, verdwijnen de planten in de vuilnisbak. En dat is jammer, toch? Het gaat ons in ieder geval aan ‘t hart, als wij planten in de groenbak moeten gooien. Maar er is een oplossing voor: het plantenasiel! Sinds vorig jaar september is er op de Boswerf in Zeist een plek waar men planten die over zijn naar toe kan brengen én waar je ook gratis planten kunt halen.

Greet heeft het initiatief genomen om ook bij Eigen Oogst een plekje vrij te maken voor het plantenasiel. Dit is nu direct na de ingang links op de eerste tuin (van Bes). Heb je planten over zet ze op de plek van het plantenasiel, alleen in een pot of bak. Wil je meer informatie vraag het aan Greet (tuin 35A). Het plantenasiel heeft ook een eigen Facebook pagina. Het plantenasiel bij Eigen Oogst opent 11 mei haar ‘deuren’.

Artikel in het AD over het plantenasiel