de Vereniging

de Vereniging

Bij Eigen Oogst doen we voornamelijk wat de naam al zegt: we kweken en telen groente, fruit en bloemen voor eigen gebruik. Onze tuinen zijn, op een paar uitzonderingen na, ongeveer 50 m² dan wel 100 m² groot en liggen op een heel mooi terrein in het groene buitengebied van Den Dolder.

Onze ‘buren’ zijn de boerderijdieren van Reinaerde en hun verzorgers, soms enkele paarden of een kudde schapen die op een groot aangrenzend terrein van het Utrechts Landschap grazen, en de golfclub De Lage Vuursche.

Het terrein is echt groen, zonder huisjes die je in vele volkstuinen ziet. De gemeenschappelijke keet ‘De Windhoos’ biedt plek om bij regen even te schuilen, om gezamenlijk koffie of thee te drinken en als opslag voor gereedschap van de vereniging.

Een druk verenigingsleven kennen we niet, iedereen is vooral bezig met het eigen tuintje maar er worden natuurlijk volop tips, plantjes en zaden uitgewisseld. Daarvoor is er ook een Eigen Oogst WhatsApp ruilgroep. Ook delen diverse tuinders een deel van hun oogst onder elkaar want vaak teel je meer dan jezelf opmaakt of kunt bewaren. En als iemand teveel heeft, kan die groente ook aan de voedselbank in Zeist worden gegeven.

In het groeiseizoen worden er in het laatste weekend van de maand tuinklussen uitgevoerd, zoals bijv. het snoeien van de beukenhagen. Biologische mestcompost voor de tuinen wordt vroeg in het jaar gezamenlijk besteld.

Ieder voorjaar is er een Algemene Ledenvergadering. In de zomer wordt er meestal een feest georganiseerd, soms gecombineerd met een open dag. Ook is er in de afgelopen jaren enkele keren meegedaan met de Kunstroute Zeist en doen we mee met Open Monumentendag Zeist. Verder zijn er soms gezamenlijke activiteiten in of rondom de Windhoos, bijv. een maaltijd met soep gemaakt van groente uit eigen tuin.

Nieuwtjes over activiteiten in de tuin of mededelingen van het bestuur worden via de ‘Eigen Oogst’ nieuwsbrief gedeeld. De nieuwsbrief wordt per email rondgestuurd. Wil je ook deze nieuwsbrief ontvangen dan kun je dat aanvragen via een email aan de redactie van de nieuwsbrief. Er is ook een archief van eerder uitgegeven nieuwsbrieven. Klik hier voor een overzicht. Voor berichten van het bestuur en de ecocommissie is er ook een WhatsApp groep voor leden van de vereniging.

Geschiedenis

De volkstuinvereniging Eigen Oogst is opgericht op 28 oktober 1991. De (voor)geschiedenis van de tuinen van Eigen Oogst is nauw verbonden met de geschiedenis van de Willem Arntsz Stichting. Jan Veerkamp, voormalig lid van Eigen Oogst en van de Historische Vereniging Den Dolder, heeft de geschiedenis van onze tuin, voor zover bekend en te achterhalen, opgeschreven. De drie delen zijn gepubliceerd in de Dolderse Kroniek, het blad van de Historische Vereniging Den Dolder.

Het eerste deel beschrijft de periode 1910 – 1945: De moestuin op de Hoeve – deel 1
Het tweede deel beschrijft de periode 1945 – 1991: De moestuin op de Hoeve – deel 2
Het derde en laatste deel beschrijft de periode 1991 – 2018: De moestuin op de Hoeve – deel 3

In het kader van 100 jaar Willem Arntsz Hoeve is er in 2016 een kort filmpje gemaakt over de historie van de WA Hoeve. Deze is op YouTube te zien, klik hier om het af te spelen. De tuinen van Eigen Oogst zijn ca. één minuut na het begin van het filmpje kort in beeld.

Bestuur en commissies

Bestuursleden:
Richard Versmissen – voorzitter
Ger Tielen – penningmeester
Maria van den Boer
Bram van der Ende – secretaris

Tuincommissie:
(geen leden)

Introductie nieuwe leden:
Monique Buiting

Ecologisch tuinieren:
Maria van den Boer
Sandrien Lammers
Connie Bakker
Aart Hiensch
Esther Dekker

Website:
vacature – inhoudelijk beheer
Henk Klein Baltink – ontwerp
Coen Helfenrath – technisch beheer

Redactie Nieuwsbrief:
Connie Bakker